marți, 15 noiembrie 2011

Cum să măsori puterea unui stat

http://harta.infoturism.ro/
În ultimul articol am scris despre puterea economică şi statele care domină lumea. Însă PIB-ul, deşi este la moment probabil cel mai bun indicator unic al puterii unui stat (deoarece combină mai mulţi parametri, ca mărimea populaţiei statului, nivelul tehnologic, venitul), nu este nici pe departe absolut (să măsoare toate dimensiunile puterii), şi nici singurul indicator/parametru care încearcă să estimeze puterea reală unui stat. Nati a menţionat de puterea militară, ProAdevăr de suprafaţa statului - ambii au dreptate, acestea fiind alţi parametri prin care se măsoară puterea unui stat.

Pentru a măsura şi a estima cît mai corect puterea reală a unui stat, trebuie să ţinem cont, evident, de toţi aceşti indicatori. Special pentru asta, am căutat printre hîrţoagele rămase moştenire de la universitate o formulă de determinare a puterii, pe care am învaţat-o în anul trei la universitate, la geopolitică. Formula este:

Puterea = (Masa Critică (Populaţia şi Teritoriu) + Putere Economică + Putere Militară) x (Planificare coerentă a strategiei naţionale + Voinţă)
Prescurtat P = (C + E + M) x (S+V) (vezi aici, la p. 3)

Această ecuaţie de determinare a puterii unui stat am găsit-o în cartea lui Paul Dobrescu, "Geopolitica", şi aparţine/ar fi fost lansată de Ray S. Cline. Pe lîngă indicatorii ca populaţia, teritoriu, puterea economică şi militară, care sunt cuantificabili, Ray S. Cline a mai adăugat doi, care nu pot fi măsuraţi (voinţa naţională şi planificarea coerentă şi corectă a strategiei naţionale, de către elite, conducători, bineînţeles).

Se pare că această formulă este cea mai completă, cea care poate determina cel mai precis puterea unui stat. Dacă există alte formule, mai bune sau mai slabe, de estimare a puterii unui stat, nu cunosc, din păcate.

Totodată, un lucru important, puterea este un concept relaţional, adică un stat are sau nu putere doar în comparaţie cu alte state. Altfel spus, dacă vreţi să măsuraţi puterea unui stat, de exemplu a Rusiei, trebuie să raportaţi acest stat la alte state, ca SUA, China, Germania, Ucraina, etc, pentru ca să puteţi înţelege care este puterea reală a acestei ţări în lumea contemporană.

Sper ca acest articol să fi fost interesant şi util nu doar celor interesaţi de geopolitică şi relaţiile internaţionale, ci şi celor care activează în alte domenii.

2 comentarii: