vineri, 13 ianuarie 2012

Cine/ce este un liber-cugetător? (II)

http://www.zazzle.com/
Mie îmi plac foarte mult definiţiile în engleză ale cuvântului "liber-cugetător":

Freethinker - one who forms opinions on the basis of reason independently of authority; especially: one who doubts or denies religious dogma (cineva care îşi formează opiniile pe baza raţiunii independent de autoritate; în special: cineva care se îndoieşte sau neagă dogma religioasă);
Freethinker - a person who forms his or her opinions about important subjects (such as religion and politics) instead of accepting what other people say (o persoană care îşi formează singur opiniile sale despre subiecte importante, în loc să accepte ce spun alţi oameni);
Freethinker - one who has rejected authority and dogma, especially in religious thinking, in favor of rational inquiry and speculation (cineva care a respins autoritatea şi dogma, în special în gândirea religioasă, în favoarea anchetei raţionale şi speculaţiilor);
Freethinker - a person who forms his ideas and opinions independently of authority and accepted views (o persoană care îşi formează ideile şi opiniile independent de autoritate şi părerile acceptate).

2 caracteristici importante se extrag din aceste definiţii. Prima este autoritatea, sau mai bine zis: lipsa, neacceptarea ei. Un liber-cugetător este o persoană care îşi formează opiniile independent de orice autoritate, oricare ar fi ea: părinţii, profesorii, preoţii, Dumnezeu, şeful, oamenii mai în vîrstă, statul, sistemul, conducătorii, experţii, etc. Un liber-cugetător îşi formează singur opiniile, în baza raţiunii şi minţii sale, dar nu va accepta niciodată din start că un om sau autoritate are dreptate, decît dacă raţiunea sa va accepta acest lucru. Pentru un liber-cugetător nu contează deloc cine este persoana respectivă: expert, vedetă, preşedinte, etc - pentru el contează cele spuse de persoana respectivă, şi dacă are dreptate sau nu acea persoană în cele spuse.

Acest atribut explică de ce ateii au fost consideraţi iniţial ca fiind liber-cugetători, şi de ce oamenii religioşi nu pot fi liber-cugetători. Pentru credincioşi, Dumnezeu, Alah, Budha, etc. reprezintă autoritatea supremă, şi ceea ce au lăsat ei pe Pământ (Biblia, Coranul, etc.) reprezintă adevărul suprem, care nu poate fi pus deloc la îndoială. Un liber-cugetător, însă, nu poate accepta acest lucru, pentru că acceptarea oricărei autorităţi duce la limitarea gândirii. Un liber-cugetător gândeşte liber, şi astfel el pune totul la îndoială, raţiunea sa fiind cea care decide ce este adevărat sau nu. Direct spus, raţiunea, mintea sa, şi reprezintă "Dumnezeul" pentru un freethinker. Păcatul cel mai mare, pentru credincioşi, şi o povară imensă pentru un liber-cugetător, care se află mereu într-o muncă de determinare a ce e adevărat sau bun.

Pe de altă parte, am înţeles că în Biblie este inclus un liber-cugetător: Ecleziastul. Am citit ideile lui, şi sincer, mi-au plăcut. Mă întreb: poate oare un liber-cugetător să creadă în existenţa lui Dumnezeu, sau nu? Sincer, nu ştiu răspunsul. Dar lucrul pe care îl pot spune este că un liber-cugetător nu are cum să excludă o astfel de variantă. Şi cei mai inteligenţi oameni, cu un IQ de peste 200, au ajuns la concluzia că nu pot înţelege toate misterele vieţii, şi că în spatele acesteia s-ar putea afla o entitate superioară, care parcă ar fi creat lumea, viaţa, după o anumită logică (pe care noi nu o observăm, şi înţelegem). Altfel spus, un liber-cugetător este mai degrabă un agnostic, decît un ateu.

A 2 trăsătură importantă a unui liber-cugetător este că el nu ţine cont de ceea ce spun alţi oameni, şi care sunt părerile acceptate în societate. Pentru un liber-cugetător nu contează ce crede majoritatea, el formîndu-şi ideile independent de opiniile acceptate în societate. Altfel spus, un liber-cugetător nu este parte a turmei.

Referitor la turmă, mulţi se întreabă cum germanii, un popor atît de deştept şi de civilizat, a putut susţine regimul lui Hitler, ucigând milioane de oameni. E simplu: spiritul de turmă. Oamenii nu fac decît să îi copie pe alţii la ceea ce fac. Oamenii simpli nu fac decît să adopte (non)valorile deja acceptate în societate, sau în grupuri, sistem, etc. Oamenii sunt dresaţi şi educaţi să facă aceste lucruri.

Un liber-cugetător, însă, se autoeducă. Un liber-cugetător este persoana care îşi formează singur valorile şi principiile de viaţă pe care să le urmeze. El nu le adoptă pe cele ale societăţii în care trăieşte, sau a grupului din care face parte. El îşi crează propriul său sistem normativ de valori, în baza la ceea ce raţiunea sa crede că e adevărat sau fals, sau e bine sau e rău. Iar aceasta, mie mi se pare, că şi reprezintă principala caracteristică a unui liber-cugetător.

3 comentarii: