miercuri, 30 mai 2012

De ce Constituţia RM este una nelegitimă

Legitimitatea reprezintă o calitate superioară legalităţii. Pentru că ea este legată indisolubil de adevăr, de dreptate, de realitate, şi chiar de bunul simţ, în unele situaţii.

Constituţia Republicii Moldova este nelegitimă. Există trei argumente în susţinerea acestui fapt. Unul singur, primul, şi este de-ajuns. Pe acesta l-am aflat încă mulţi ani în urmă (la drept constituţional, sau poate chiar mai înainte). Ultimele două le-am aflat de la Comisia Oglinda, organizată de IDRAD.

1) Constituţia RM nu a fost adoptată şi ratificată prin referendum! Nici un Parlament nu poate declara o Constituţie drept lege fundamentală a statului şi a societăţii, fără ca această societate, ca poporul să ratifice Constituţia prin referendum. De aici şi paradoxul: Constituţia RM este una legală, pentru că este o lege, însă este nelegitimă, pentru că poporului nu i s-a dat şansa să o aprobe;

2) Constituţia nu merge după linia Declaraţiei de Independenţă a RM. Ea nici nu o ia în seamă. Aţi zice că nu are nici o importanţă. Deoarece Constituţia este un document mai important decât Declaraţia de Independenţă. Însă, lucru neluat în seamă, un stat poate avea o mulţime de constituţii în decursul existenţei sale, însă declaraţia de independenţă va fi mereu doar una;

3) Constituţia nu a fost adoptată de o Adunare Constituantă. Un simplu deputat într-un Parlament ordinar nu este un reprezentant plenipotenţiar al poporului. Ce-ar fi dacă eu mi-aş fonda propriul partid, şi acesta cumva ar lua peste 70 de voturi, şi eu aş adopta în Parlament o nouă Constituţie, în care m-aş declara fiul lui Dumnezeu şi rege până la moarte? Ar fi normal? Un Parlament ordinar nu are dreptul să adopte şi să impună o Constituţie, încă fără ca măcar poporul să o ratifice printr-un referendum.

Apropo, termenul "constituţie" provine de la latinescul "constitutio", ce înseamnă aşezare cu temei, stare de fapt, adică realitate. Dacă ţinem cont de faptul că Constituţia RM se bazează şi legiferează nişte inepţii, ca poporul moldovenesc, limbă moldovenească, etc., înţelegem încă odată de ce ea este nelegitimă. Adică neconformă adevărului, dreptăţii, realităţii şi bunului simţ în unele privinţe.

2 comentarii: