luni, 6 aprilie 2015

Leadership autentic

http://www.tpu.ro
Autori: Diana-Sandra Pop, Victor Ciobanu

Leadership-ul autentic reprezintă o abordare de leadership care pune accentul pe construirea legitimității liderului prin relații oneste cu urmăritorii săi, relații care sunt construite pe o fundație etică. În general, liderii autentici sunt persoane pozitive cu auto-concepte sincere ce promovează deschiderea. Prin construirea încrederii și generarea de sprijin entuziast din partea subordonaților, liderii autentici sunt capabili de a îmbunătăți performanțele individuale și de echipă. Această abordare a fost pe deplin adoptată de mulți manageri și coachi de leadership care văd leadership-ul autentic ca fiind o alternativă la managerii care pun accent pe profit și pe prețul acțiunilor în detrimentul oamenilor și a eticii. Leadership-ul autentic este un domeniu de studiu în creștere în cadrul cercetării academice a leadership-ului, care a crescut recent de la anonimitate la un concept complet matur și consacrat.

Rădăcinile leadership-ului autentic se trag din filosofia greacă antică, care se concentrează pe dezvoltarea nucleului, sau a virtuților. Aceste virtuți sunt: prudența (corectitudinea, înțelepciunea și anticiparea tuturor cursurilor posibile de acțiune), temperamentul (să fii echilibrat emoțional și sub auto-control mereu), justiție (să fii corect în relație cu ceilalți) și curajul (de a face lucrurile corecte).

Deși există mai multe definiții a acestui concept, fiecare cu nuanțele sale, totuși, există un consens că leadership-ul autentic este compus din 4 componente distincte:
 1. Autocunoașterea (“Cunoaște-te pe tine însuți”) – o condiție prealabilă pentru a fi un lider autentic este să îți cunoști propriile puncte forte, limite și valori. Știind cine ești și care îți sunt valorile reprezintă un punct critic. Mai mult chiar decât atât, conștiința de sine este necesară pentru a dezvolta alte componente ale leadership-ului autentic.
 2. Transparența relațională (“Fii autentic”) – aceasta implică să fii onest și simplu în relațiile cu ceilalți. Un lider autentic nu joacă jocuri ascunse sau au o agendă secretă. Tu știi cum “stai” într-o relație cu un lider autentic.
 3. Procesare echilibrată (“Fii nepărtinitor”) – un lider autentic eficient solicită puncte de vedere opuse și consideră toate opțiunile înainte de a alege un curs de acțiune. Nu există nici o acțiune impulsivă sau agende secrete – planurile sunt bine gândite și discutate intens.
 4. O perspectivă morală internalizată („Fă ceea ce trebuie”) – un lider autentic are un nucleu etic personal. Ea sau el cunoaște care e lucrul corect și este motivat de o preocupare pentru etică și corectitudine.
În opinia lui Kevin Kruse, liderii autentici au, în general, patru caracteristici esențiale:
 1. Liderii autentici sunt conștienți de sine și naturali (autentici) – despre această caracteristică-componentă am scris mai sus;
 2. Liderii autentici sunt motivați de misiune și se concentrează pe rezultate – ei sunt capabili să pună misiunea și obiectivele organizației înaintea intereselor proprii. Ei își fac treaba în căutare de rezultate, dar nu pentru propria lor putere, statut, bani sau ego;
 3. Liderii autentici conduc și cu inima lor, nu doar cu rațiunea - ei nu au frică să-și arate propriile emoții, punctele slabe, și să se conecteze cu angajații lor. Aceasta nu înseamnă că liderii autentici sunt “moi” sau slabi. De fapt, comunicarea într-o manieră directă este critică pentru performanța companiei, dar se face cu empatie; franchețea fără empatie este crudă;
 4. Liderii autentici se concentrează pe termen lung – ei își dau seama că nu doar profitul contează, ci și performanța și competitivitatea companiei pe termen lung.
Alte caracteristici ale liderilor autentici sunt:
 • Un lider autentic nu pretinde că e lider doar din cauza că a fost promovat într-o poziție înaltă;
 • Un lider autentic nu lucrează să-și creeze o imagine de lider;
 • Un lider autentic acționează în concordanță cu propriile crezuri și valori, nu pentru a mulțumi o audiență sau a câștiga popularitate;
 • Un lider autentic are ca bază: experiența, emoția, reflectarea asupra experiențelor și emoțiilor, învățarea și acțiunea;
 • Un lider autentic își trăiește viața și se dezvoltă congruent cu propriile valori.
Amalia Sterescu rezumă leadership-ul autentic la cinci competențe:
 1. Construirea de relații (networking) – în realitatea economică de astăzi, relațiile sunt critice pentru reușita oricărui business. Cei ce stabilesc relații puternice atât în interiorul companiei, cât și în exteriorul ei, vor genera valoare și se vor dezvolta rapid;
 2. Dezvoltare personală continuă – conștientizarea ariilor de dezvoltare este imperativă atât pentru cei ce activează în corporații cât și pentru antreprenori. Într-o lume globalizată în continuă schimbare, dezvoltarea personală continuă este obligatorie pentru reușita liderilor în afaceri;
 3. Managementul schimbării – un business de succes are nevoie de oameni care încurajează și sprijină schimbarea. Fiecare inițiativă de schimbare trebuie condusă de campioni ai schimbării care înțeleg nevoia de schimbare și modul în care ceilalți reacționează la ea;
 4. Managementul oamenilor – bune abilități de gestionare a conflictelor, asigurarea unei bune diversități de sexe și aptitudini în cadrul echipei și încurajarea spiritului de echipă sunt trăsături ce ar ține de un leadership autentic;
 5. Managementul performanței – focalizarea pe profit trebuie să existe, însă la fel de importantă este și stimularea excelenței în performanță la toate nivelurile organizației. Liderii trebuie să acționeze ca și exemple personale puternice și să solicite același lucru subordonaților lor.
Concluzii:

Un lider autentic este, în primul rând, un om care se cunoaște pe sine însuși. În al doilea rând, este un conducător care este autentic, adică onest și corect și cu sine însuși, dar și în relație cu ceilalți. În al treilea rând, este un om nepărtinitor care face ceea ce trebuie, dar care în realizarea obiectivelor își folosește și inima, adica empatia în relațiile cu oamenii.

În concluzie, putem spune că, să devii un lider autentic nu este ușor. Este nevoie de foarte multă auto-reflecție (obținerea de cunoaștere de sine), precum și de curajul de a face ceea ce trebuie. Aceasta implică totodată și un anumit grad de altruism. Într-o lume plină de conducători corupți și disfuncționali, teoria leadership-ului autentic a devenit destul de populară, în contextul în care mulți oameni sunt în căutare de lideri “buni”.

Surse bibliografice:
 1. Authentic leadership // http://en.wikipedia.org/wiki/Authentic_leadership;
 2. Bazele leadership-ului: Leadershipul autentic // http://mayhem.ro/bazele-leadership-ului-leadershipul-autentic;
 3.  Kruse Kevin. What is authentic leadership? // http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/05/12/what-is-authentic-leadership/;
 4. Riggio Ronald. What is authentic leadership? Do you have it? // https://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201401/what-is-authentic-leadership-do-you-have-it;
 5. Sterescu Amalia. Competențele unui leader autentic // http://www.businessdays.ro/Blog/Competentele-unui-leader-autentic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu