vineri, 8 mai 2015

Contribuția și filosofia "calității" a lui Edwards Deming

Acest referat l-am făcut anul ăsta pentru managementul total al calității.

Cuprins:
 1. Introducere
 2. Cele 14 principii cheie pentru transformarea managementului și creșterea calității
 3. "Bolile mortale" ale organizațiilor
 4. Ciclul PDSA
 5. Sistemul cunoașterii profunde
 6. Concluzii
 7. Bibliografie
Introducere

https://100qualityquotes.wordpress.com
Există un număr mare de „gurus”, ca Juran, Deming, Crosby, Ishikawa sau Taguchi, care au contribuit imens la crearea și fundamentarea managementului total al calității. Contribuțiile lor vor fi mereu menționate, acolo unde e cazul, iar efortul lor la îmbogățirea științei despre calitate va fi mereu apreciat.

William Edwards Deming a fost un pionier, fiind denumit uneori părintele mișcării pentru calitate. Unii specialiștii îi consideră munca chiar mai importantă decât a celorlalți „gurus”, deoarece viziunea și filosofia sa erau de departe cele mai „transformaționale”. Juran a sugerat o abordare mai sistematică asupra calității, clarificând care este impactul unei proaste calități; Crosby sugera o abordare a zero defecte” – aceste contribuții având rolul de a refocaliza atenția managementului. Deming, însă, vedea ca fiind necesară o transformare totală a practicii de management – o analiză mult mai îndrăzneață. Acesta a observat că managementul reprezintă în peste 80% cauza fundamentală a problemelor organizațiilor, astfel încât principiile sale erau considerate la momentul lansării lor ca fiind radicale sau extreme (astăzi, însă, majoritatea fiind acceptate și aplicate în management).

Edwards Deming s-a născut la începutul secolului XX, pe 14 octombrie 1900. Deming a studiat ingineria electrică, matematica și fizica în anii de universitate. Din anul 1927 acesta a devenit elevul statisticianului Walter Shewhart, ajungând să fie preocupat, îndeosebi, de interpretarea statistică a erorilor apărute în procesul de producție. Mult mai târziu, în anii “50, anume această abordare a stat la baza cursurilor pe care Deming le-a ținut în Japonia împreună cu Juran.

Deming a început să-și formuleze ideile și teoriile despre managementul calității încă din anii 30, atunci când a elaborat mai multe metode de eliminare a variabilității și pierderilor în procesele industriale. Preocuparea sa pentru calitate a apărut în perioada în care era angajat la uzinele Hawthorne din Chicago, alături de Elton Mayo și Juran. În acea perioadă Deming a dezvoltat metodele lui Shewhart, cunoscute sub denumirea de „controlul statistic al proceselor”, care, combinate cu studiile interumane ale lui Mayo, reprezintă din anumite puncte de vedere fundamentul teoretic al managementului calității totale.

Din anul 1947 Deming a fost implicat în planificarea recensământului din anul 1951 din Japonia. În 1950, acesta avea să țină cursuri legate de calitate și procesul statistic de control pentru sute de ingineri, manageri și studenți japonezi. Acesta a ținut și traininguri pentru top manageri, mesajul său principal fiind că odată cu creșterea calității, vor scădea și costurile. Impactul cursurilor sale a fost atât de puternic, încât în 1951 Japonia a creat premiul Deming pentru calitate. Totodată, mii de manageri japonezi i-au utilizat și implementat ideile, Japonia ajungând în 2-3 decenii cea de-a doua putere economică a lumii. Se consideră că Deming este străinul care a avut cel mai mare impact asupra industriei și businessului japonez până în prezent.

Deming a desfășurat activități în domeniul perfecționării profesionale a lucrătorilor din industria japoneză peste 30 de ani, câștigând un prestigiu deosebit în această țară. Din anii 80, ca urmare a progreselor spectaculoase ale industriei japoneze, principiile și filosofia calității a lui Deming au ajuns să capete popularitate și în Statele Unite, urmând consacrarea acestuia și în propria patrie. În următorii ani, și țările vest-europene, dar și altele, au preluat și aplicat ideile și teoriile despre calitate ale lui Edwards Deming.

La modul general, Deming a elaborat un sistem de control statistic al calității, filosofia lui aplicându-se la toate nivelurile manageriale, de la managerii de linie și operațiuni până la top manageri. În concepția lui Deming, calitatea trebuie realizată în toate fazele procesului de producție și de realizare a produsului. El definește calitatea ca fiind „un grad predictibil de uniformitate și disponibilitate la costuri mici și care corespunde cerințelor pieții”.

În mare parte, Deming a adus patru mari contribuții în domeniul calității:
 1. Cele 14 principii cheie pentru transformarea managementului și creșterea calității;
 2. Cele 7 boli mortale ale unei organizații;
 3. Ciclul PDSA;
 4. Sistemul cunoașterii profunde.
În continuare le vom descrie pe scurt pe toate.

Cele 14 principii cheie pentru transformarea managementului
și creșterea calității

http://www.1000advices.com
Edwards Deming a oferit 14 principii cheie pentru management care conduc la o creștere semnificativă a eficienții businessului sau a unei organizații. Unele dintre principiile sale sunt filosofice. Altele sunt mai programatice. Toate, în schimb, sunt transformatoare în esență. Aceste principii au fost pentru prima oară prezentate în cartea lui Deming „Ieșirea din Criză” (Out of the Crisis). Aceste principii sunt:
 1. Creați o constanță a scopului de îmbunătățire continuă a calității produselor și serviciilor, pe baza unui plan, cu scopul de a deveni competitivi și a rămâne în business, precum și pentru a oferi locuri de muncă;
 2. Adoptați o nouă filozofie, renunțând la filozofia „nivelul acceptabil” al calității. Trăim într-o nouă eră economică. Managementul trebuie să-și asume provocarea, să-și asume noile responsabilități, și să conducă spre schimbare;
 3. Renunțați la dependența de inspecții pentru atingerea calității. Eliminați nevoia de inspecție bazată pe masă prin construirea calității în cadrul produsului încă de la început;
 4. Renunțați la practica derulării afacerilor în baza prețului. În schimb, căutați să minimizați costul total. Orientați-vă spre un singur furnizor pentru un anumit produs, pe o relație pe termen lung bazată pe încredere și loialitate;
 5. Îmbunătățiți constant și mereu sistemul de producție și servicii, pentru a îmbunătăți productivitatea și calitatea, și astfel reducând în mod constant costurile;
 6. Instituiți metode moderne de instruire a întreg personalului la locul de muncă;
 7. Instituiți leadershipul. Scopul supravegherii este de a ajuta oamenii și mașinile să facă o treabă mai bună. Supravegherea managementului are nevoie de a fi revizuită, la fel ca și supravegherea oamenilor de producție;
 8. Lichidați frica, astfel încât fiecare om să lucreze eficient și de bună voie pentru companie;
 9. Distrugeți barierile dintre departamente. Oamenii din cercetare, design, producție și vânzări trebuie să lucreze ca o echipă, pentru a anticipa problemele de producție sau cele legate de utilizare ce ar putea apărea la produse sau servicii;
 10. Eliminați sloganurile, îndemnurile și țintele pentru forța de muncă care cer zero defecte și noi niveluri de productivitate. Asemenea îndemnuri creează doar relații contradictorii, deoarece cauzele productivității și calității scăzute țin de sistem, aflându-se în afara puterii forței de muncă;
 11. Eliminați standartele de muncă birocratice, stabilite arbitrar, care sunt niște bariere în calea productivității și a calității;
 12. Eliminați toate obstacolele care îi împiedică pe angajați să fie mândri de munca lor;
 13. Instituiți un program viguros de educare și auto-dezvoltare;
 14. Puneți toată lumea în cadrul companiei să lucreze pentru a realiza transformarea. Transformarea și calitatea este treaba și munca tuturor.

„Bolile mortale” ale organizațiilor

http://www.slideshare.net
În timp ce cele 14 principii pentru management se poate spune că reprezintă filosofia lui Deming despre managementul transformațional, cele Șapte Boli Mortale ale Managementului descriu cele mai serioase obstacole pe care managementul le înfruntă pentru a îmbunătăți eficiența și îmbunătățirea continuă a organizațiilor. Aceste obstacole sunt:
 1. Lipsa constanței scopului de a planifica produse și servicii care vor avea o piață și care vor păstra compania în business, oferind locuri de muncă;
 2. Punerea accentului pe profiturile pe termen scurt: gândirea pe termen scurt (exact opusul unei gândiri de a avea un scop constant de a rămâne în afaceri), care este alimentată de frica unei preluări agresive, sau de presiunea bancherilor sau a acționarilor ce vor dividende;
 3. Evaluarea performanțelor, ratingul meritelor, sau examinarea anuală;
 4. Mobilitatea managementului în speranța unui job mai bun, care are un caracter dezastruos pentru organizație;
 5. Management prin utilizarea doar a cifrelor vizibile, cu puțin sau chiar deloc a datelor ce nu pot fi cuantificate, ca de exemplu (dis)satisfacția clienților;
 6. Costurile medicale excesive;
 7. Costuri excesive de răspundere, umflate de avocații care lucrează în baza taxelor neprevăzute.
Ultimile două "boli" sunt mai puțin importante, deoarece se referă în special la contextul american.

Ciclul PDSA

http://www.gov.scot
Ciclul PDSA reprezintă o serie sistematică de pași pentru câștigarea de cunoștințe valoroase în vederea îmbunătățirii continue a unui produs sau proces. Fiind cunoscut și sub numele de „Roata Deming”, sau „Ciclul Deming”, conceptul și aplicarea acestei teorii a fost introdusă pentru prima oară de mentorul lui Deming, Walter Shewhart, în faimoasele sale laboratoare „Bell” din New York.

Ciclul începe cu etapa de planificare. Această etapă implică identificarea unui obiectiv sau scop, formularea unei teorii, definirea rezultatelor de succes și punerea planului în acțiune. Aceste activități sunt urmate de etapa „Do” (Fă), în care componentele planului sunt implementate, cum ar fi realizarea unui produs. Urmeaza etapa studiului, unde rezultatele sunt monitorizate pentru a testa validitatea planului în baza semnelor de progres sau succes, ori de probleme și domenii de îmbunătățire. Etapa „Act” (Acționează) încheie ciclul, integrând învățarea generată de procesul întreg, care poate fi utilizată pentru a regla obiectivul, a schimba metodele sau chiar a reformula o teorie cu totul. Aceste patru etape sunt repetate din nou și mereu, ca parte a unui ciclu nesfârșit de îmbunătățire continuă.

Sistemul cunoașterii profunde

http://www.3sigma.com
Sistemul cunoașterii profunde (SoPK) este punctul culminant al muncii de o viață a lui Edwards Deming. Este o teorie eficientă de management, care oferă un cadru de gândire și acțiune pentru orice lider care dorește să transforme sau să creeze o organizație prosperă, cu scopul ca toată lumea să câștige. Prin aplicarea în mod corespunzător de către management a principiilor și practicilor SoPK, o afacere poate să-și reducă simultan costurile prin reducerea deșeurilor, reprelucrării, uzurii personalului sau litigiilor, precum și să crească calitatea, fidelitatea clienților, satisfacția angajaților, și, în cele din urmă, profitabilitatea.

Sistemul cunoașterii profunde leagă împreună teoriile și învățăturile lui Deming despre calitate, management și leadership în patru domenii interdependente: aprecierea pentru un sistem, cunoașterea variației, teoria cunoașterii și psihologia:
 1. Gândire sistemică – aceasta este arta de a vedea lumea într-un mod interconectat. Ea cuprinde vederea și înțelegerea companiei tale ca fiind un sistem, mai curând decât a avea o abordare reductivă care ia în calcul doar părțile individuale. Este foarte important ca fiecare în sistem să înțeleagă obiectivele sistemului precum și procesul prin care rezultatele sunt obținute. Schimbările trebuie să fie luate în considerare pentru dezvoltare;
 2. Variația – toate procesele variază, dar poate fi variația cunoscută și prezisă? Este variația acceptabilă pentru clienții companiei? Oamenii înțeleg cum să reacționeze la diferite tipuri de variații? Dezvoltând o cunoaștere a variației, cunoscând cauzele ei și anticipându-i comportamentul, managementul poate înlătura eficient obstacolele din sistem, crescând eficiența și calitatea;
 3. Psihologia – oamenii reprezintă o parte foarte importantă din sistem. Cum se simt ei la locul de muncă? Cum reacționează ei la schimbările din sistem? Importanța acestei arii constă în faptul că ea încearcă să descopere ce motivează oamenii să-și facă lucrul bine.
 4. Teoria cunoașterii: planifică – fă – studiază – acționează (PDSA) este cunoscut ca fiind ciclul lui Deming. Este metoda științifică în practică. Noi trebuie să căutăm să învățăm din experiențele noastre, în particular luând în considerare celelalte trei componente din Sistemul cunoașterii profunde. Noi trebuie să căutăm să înțelegem efectele deciziilor și schimbărilor, să căutăm dovezi și să judecăm în baza lor.
Concluzii

Edwards Deming a fost unul dintre cei mai mari guru care au contribuit la crearea și fundamentarea managementului total al calității. Aportul său la această știință este unul imens, fiind apreciat de către toți experții din domeniu.

Cea mai vestită contribuție a lui Deming la managementul calității reprezintă cele 14 puncte cheie de transformare a managementului și creștere a calității. Cele 14 principii reprezintă un ghid important pentru orice manager sau antreprenor care vrea să-și creeze o companie eficientă. Tot Deming a fost cel care a identificat principalele obstacole în calea managementului în vederea obținerii eficienții și a calității, denumindu-le Boli Mortale pentru Organizații.

Fiind elaborat pentru prima oară de către mentorul său, Walter Shewhart, Deming a reușit să promoveze și să facă cunoscut ciclul PDSA (Plan, Do, Study, Act) în vederea îmbunătățirii continue, ciclu ce a ajuns să îi poarte și numele. Însă cea mai profundă contribuție, nu însă și cea mai vestită, din păcate, este cea a Sistemului Cunoașterii Profunde, în care Deming a încercat să-și integreze toate teoriile și cunoștințele sale, pentru crearea unei teorii de management care să poată ghida orice lider să creeze o organizație de succes.

Bibliografie:
 1. Knowles Graeme. Quality management. 2011 // http://bookboon.com/en/quality-management-ebook;
 2. Raboca Horia Mihai. Managementul calității. 2012.
 3. Managementul calității. Suport de curs // http://mariusboita.acciza.ro/ro/uploads/MANAGEMENTUL%20CALITATII%20ZI.pdf;
 4. The Fourteen Points For The Transformation of Management // https://www.deming.org/theman/theories/fourteenpoints;
 5. The PDSA Cycle // https://www.deming.org/theman/theories/pdsacycle;
 6. The Seven Deadly Diseases // https://www.deming.org/theman/theories/deadlydiseases;
 7. The System Of Profound Knowledge // https://www.deming.org/theman/theories/profoundknowledge;
 8. W. Edwards Deming // http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming.

Un comentariu:

 1. La obiect, interesant, acuratete in exprimare si claritate. Multumesc. (Saghin Claudia)

  RăspundețiȘtergere